عیب یابی تجهیزات مکانیکی و ترانسفورماتورهای برق

شرکت فنی و مهندسی البرز تدبیر خوزستان

نتایج آزمایش

مدارک و مستندات

تست های قابل انجام

مطالب آموزشی

عضویت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تمام آزمایشگاههای پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های خصوصی در سراسر کشور می توانند عضو شبکه های آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شوند

درباره شرکت ما

ارائه خدمات آنالیز روغن و ذرات فرسایشی با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته

کنترل و عیب یابی سیستم های مکانیکی و ترانسفورماتورهای برق

کنترل کیفیت روغن های مصرفی.

گسترش
ارایه دهنده

تاییدیه
جهانی

جوایز
بیشمار

درباره شرکت ما

ارائه خدمات آنالیز روغن و ذرات فرسایشی با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته

کنترل و عیب یابی سیستم های مکانیکی و ترانسفورماتورهای برق

کنترل کیفیت روغن های مصرفی.

گسترش
ارایه دهنده

تاییدیه
جهانی

جوایز
بیشمار

خدمات گسترده

آنالیز روغن کارکرده ترانس

تست های روتین و تکمیلی برای انواع روغن های ترانس، تپ چنجر، راکتور، بوشینگ و . . . روتین بندی تست ها - برنامه نمونه گیری – مشاوره فنی

آنالیز روغن کارکرده صنعتی

تست های روتین و تکمیلی برای انواع روغن های ژنراتور، توربین، گیربکس، هیدرولیک، . . . - روتین بندی تست ها - برنامه نمونه گیری – مشاوره فنی

آنالیز روغن کارکرده ماشین آلاتی

تست های روتین و تکمیلی برای انواع روغن های کارکرده (موتور، گیربکس، هیدرولیک، . . .) - برنامه نمونه گیری – مشاوره فنی

کنترل کیفیت نمونه های نو

کنترل کیفیت انواع روغنهای نو (New Oil)، گریس، انواع سوخت، ضد یخ و . . .